Sigla

Situl Natura 2000 Râul Gilort

Planul de management

Pentru a vizualiza  planul de  Management - click aici

Ordinul de ministru nr. 140 din 25.01.2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0362 Râul Gilort este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor ariei naturale protejate.
Obiectivul general al planului de management vizează atingerea și menținerea unui statut de conservare favorabil al speciilor, asigurarea unei gestionări durabile a resurselor naturale și conservarea peisajului actual prin integrarea și încurajarea activităților antropice tradiționale.