Sigla

Situl Natura 2000 Râul Gilort

Legislatie

Ordonanta de urgenta nr. 164/19.11.2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului

Lege nr. 49/13.04.2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Lege nr. 5/6.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

Ordin   nr. 1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

Ordin nr. 2387/2011 - formularul standard Natura 2000 SCI

Ordin nr. 2387/2011 - privind instituirea SCI Anexele 1-5

Ordin nr. 19/13.01.2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Ordin nr. 1710/2007 privind aprobarea documentatiei necesare in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national

Ordin nr. 410/11.04.2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora

Ordin nr. 159/1266/24.06.2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate