Sigla

Situl Natura 2000 Râul Gilort

Informare

Campanie de pescuit științific

Citeste mai mult...

Tabere de reconstrucție ecologică

Citeste mai mult...

Întâlnire cu factori de decizie

Citeste mai mult...

Întâlnire cu pescarii din Cărbunești și Ciocadia

Citeste mai mult...

Pentru Gilort - De la Novaci la Târgu Cărbunești, Gilortul este elementul natural emblematic al Gorjului submontan. 

Citeste mai mult...

Vizită de monitorizare. În perioada 9-10 august 2021, a avut loc vizita anuală de monitorizare a proiectului Fish For Life din partea LIFE Monitoring Team/NEEMO GEIE, reprezentată de doamna Ioana Lucaciu.

Citeste mai mult...

Finalizare pasaj central Târgu Cărbunești. Lucrările de amenajare a pragului deversor de la Târgu Cărbunești au ajuns într-un punct important, prin finalizarea pasajului central pentru migrarea peștilor.

Citeste mai mult...

Activități educaționale pe râul Gilort.  Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a organizat în perioada 23 – 25 iunie 2021 o serie de evenimente educaționale dedicate copiiilor din școlile din Bălcești (comuna Bengești – Ciocadia) și Albeni.

Citeste mai mult...

Ziua Natura 2000. Echipa proiectului FISH FOR LIFE  a marcat Ziua Natura 2000 prin două activități realizate împreună cu elevii din școlile din Albeni și Bengești Ciocadia, acțiuni de educație ecologică și plantări de arbori. 

 

Citeste mai mult...

Starea de conservare a populațiilor de pești

 

Citeste mai mult...

Start lucrări pasaj Târgu Cărbunești. Dacă la începutul anului vă anunțam recepționarea de către APM Gorj a proiectului tehnic, iată că pe 9 aprilie 2021 au demarat lucrările la pasajul pentru pești de la Târgu Cărbunești.

 

Citeste mai mult...

Achizitie servicii - Proiectare de specialitate pentru implementarea măsurilor de reconstrucție ecologică

Citeste mai mult...

Întâlnire ANANP

Întâlnirile echipei de implementare a proiectului cu stakeholderii din arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort continuă. După reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și proprietarii de

Citeste mai mult...

Întâlniri cu proprietarii de terenuri de pe malul râului Gilort

Echipa de implementare a proiectului Fish For Life a organizat, în ultimele două săptămâni, mai multe întâlniri cu proprietari de terenuri din localitatea Bengești-Ciocadia, situate de-a lungul

Citeste mai mult...

Finalizare proiect tehnic pasaj Târgu Cărbunești

APM Gorj a recepționat și aprobat proiectul tehnic pentru  construirea celui de-al doilea pasaj de trecere pentru pești pe râul Gilort, la pragul deversor de la podul de pe DN67B, din localitatea Târgu Cărbunești.
 Citeste mai mult...

Inventariere nevertebrate

Echipa de implementare a proiectului a finalizat raportul de evaluare a calității apei în baza nevertebratelor acvatice. Scopul raportului a fost de a avea o imagine detaliată privind compoziția speciilor și clasa de calitate a apei pe râul Gilort.
Citeste mai mult...

Refacerea habitatelor ripariene

Vă relatam acum ceva vreme despre finalizarea activității A2 a proiectului, respectiv analiza integrată a râului Gilort. Unul din cele mai importante capitole ale raportului vizează refacerea habitatelor naturale pe râurile din situl Natura 2000 Râul Gilort.
Citeste mai mult...

Analiza integrată a râului Gilort

Echipa Invisible Nature a finalizat în luna septembrie analiza integrată a unor sectoare ale râului Gilort cu scopul de a investiga procesele naturale ale acestuia, care determină caracterul și comportamentul actual al râului în situl Natura 2000 Râul Gilort.
Citeste mai mult...

Lucrări la Pasajul Albeni

Dacă în luna mai vă informam de finalizarea proiectului tehnic de la Albeni, iată că pe 14 septembrie au demarat lucrările la pasajul situat în vecinătatea podului de pe DJ675B. Într-o primă fază, echipa contractorului lucrărilor 
Citeste mai mult...

În dialog cu comunitatea locală

Succesul unui proiect de conservare depinde, în mare măsură, de acceptarea și susținerea lui de către comunitatea locală în care este implementat. 
Citeste mai mult...

Soluții durabile în reconstrucția ecologică

Echipa proiectului Fish For Life a finalizat un nou episod al seriei de filme de scurt-metraj dedicate bunelor practici în domeniul managementului și reconstrucției ecologice a râurilor.
Citeste mai mult...

Film bune practici

Managementul durabil al corpurilor de apă trebuie să îmbine siguranța și dezvoltarea economică a comunităților locale din zonele adiacente cu nevoile de conservare a speciilor și habitatelor. 
Citeste mai mult...

Întâlnire de lucru cu SGA Gorj

Miercuri, 1 iulie 2020, a avut loc o întâlnire de lucru între echipa de implementare a proiectului Fish For Life și reprezentanți ai SGA Gorj. Întâlnirea a vizat lucrările de reconstrucție ecologică prevăzute în acțiunea
Citeste mai mult...

Proiect tehnic Albeni finalizat

După cum probabil știți deja, una din activitățile principale ale proiectului FishForLife este realizarea unor pasaje de migrație pentru pești la Albeni și Târgu Cărbunești. Pentru primul set de lucrări, ce urmează a fi
Citeste mai mult...

Poveștile Gilortului

Nu există proiecte de succes căzute din cer, ci doar proiecte făcute cu și pentru oameni. Evident, lucrările de reconstrucție se fac de către specialiști, dar râul Gilort este al oamenilor. Și oricât am încerca, nu vom scrie niciodată
Citeste mai mult...

Parteneriat pentru râul Gilort

Succesul unor măsuri de reconstrucție ecologică a unor sectoare de râu este condiționat în foarte bună măsură de o colaborare între instituțiile care au atribuții în managementul bazinului de râu, a sitului Natura 2000 Râul Gilort
Citeste mai mult...

Networking cu proiecte LIFE din Italia și Austria

În perioada 24-30 noiembrie 2019, o echipă a APM Gorj a vizitat două proiecte LIFE din Italia și Austria ce vizează reconstrucția ecologică și refacerea conectivității unor râuri și reabilitarea unor populații de pești.
Citeste mai mult...

Contractarea pasajelor pentru pești

APM Gorj, coordonatorul proiectului FishForLife, a încheiat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construire a celor două pasaje de migrație pentru pești pe râul Gilort. Lucrările vor fi împărțite în două loturi,
Citeste mai mult...

Dialog cu factorii de decizie

 Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu Invisible Nature și Universitatea din București (CCMESI), a organizat în perioada 30 – 31 octombrie 2019 o întâlnire cu autoritățile locale, factori de decizie și comunitățile locale din situl Natura 2000 Râul Gilort.
Citeste mai mult...

Întâlnire cu actorii locali

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu partenerii proiectului – Invisible Nature și Universitatea din București (CCMESI), desfășoară în perioada 30-31.10.2019, începând cu ora 10.30, o întâlnire cu...
 

Scurt-metraj despre proiect

Echipa de implementare a proiectului a finalizat un prim film de scurt-metraj despre proiectul Fish for Life. Filmul este primul dintr-o serie de 10 scurt-metraje ce prezintă scopul, obiectivele, acțiunile și rezultatele
Citeste mai mult...

Campanie de pescuit științific

O echipă a proiectului FishForLife, coordonată de Dr. Istvan Falka, a efectuat în perioada 15-17 iulie 2019 o nouă campanie de pescuit științific pe râul Gilort și principalii săi afluenți. Acțiunea face parte din activitatea A3.
Citeste mai mult...

Prezentarea proiectului la TVR

Proiectul FishForLife a fost prezentat în cadrul emisiunii Regatul Sălbatic, realizată de Televiziunea Română și difuzat pe mai multe posturi
Citeste mai mult...

Monitorizare nevertebrate

La începutul lunii iunie a anului 2019, echipa de implementare a proiectului FishForLife a efectuat o a doua campanie de prelevare a probelor biologice de macronevertebrate bentonice din bazinul de drenaj al râului Gilort. 

Finalizare studii de fezabilitate

Au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru cele două pasaje pentru pești ce vor fi realizate în cadrul proiectului FishForLife. Cele două situri în care se vor realiza pasajele pentru pești sunt situate la Albeni și Târgu Cărbunești, în ...
Citeste mai mult...

Evaluare servicii ecosistemice

n perioada 2-6 mai 2019, echipa de implementare a proiectului Fish for Life a realizat o campanie de recoltare de probe de apă și măsurători in-situ ale unor parametri chimici ai apei râului Gilort și a doi din principalii săi afluenți, Galbenu și Blahnița. Echipa condusă de Dr. Marius Matache a realizat
Citeste mai mult...

Prezentare la Simpozionul Național al Studenților Geografi

Alex Giurea, unul din tinerii cercetători din echipa Invisible Nature, a prezentat o lucrare științifică despre Gilort la cea de a XXVI-a ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi, ce a avut loc în perioada 
Citeste mai mult...

Întâlnire cu factorii de decizie din arealul proiectului

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu partenerii proiectului – Invisible Nature și Universitatea din București (CCMESI) – a organizat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2018 o primă întâlnire cu factorii de decizie din arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort.
Citeste mai mult...

Concluziile focus grupurilor

Colaborarea cu comunitatea locală este un aspect esențial în reușita oricărui proiect de conservare a biodiversității. De aceea, strategia de comunicare a proiectului Fish for Life a pornit de la o cercetare sociologică a colegilor de la Invisible Nature, bazată pe două metode: focus grupuri și analiza PEST.
Citeste mai mult...

Schimb de experiență cu LIFE Apron

În perioada 16-20 august 2018, o echipă a Universității din București a efectuat un schimb de experiență cu Conservatoire d’espaces naturels (divizia Rhone-Alpes), organism responsabil cu conservarea și protecția spațiilor naturale și seminaturale din Franța.
Citeste mai mult...

Campanie de măsurători morfometrice

Echipa de implementare a proiectului Fish For Life a efectuat în luna august o primă campanie de teren pentru stabilirea caracteristicilor morfologice ale râului Gilort, dar și pentru determinarea stării actuale a acestuia în arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort.
Citeste mai mult...

Campanie de pescuit științific

Echipa de implementare a proiectului Fish For Life, coordonată de ihtiologul Istvan Falka, a efectuat în perioada 20-22 iulie o campanie de pescuit științific pe râul Gilort și principalii săi afluenți (Galbenul, Ciocadia).
Citeste mai mult...

Întâlniri cu comunitățile locale din zona proiectului Fish for Life

Echipa de implementare a proiectului a efectuat în perioada 12-13 martie 2018 o serie de întâlniri cu reprezentanți ai comunităților locale din arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort.
Citeste mai mult...

Lansarea proiectului Fish for Life

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în parteneriat cu Universitatea din București și Invisible Nature, implementează în perioada 1 septembrie 2017 – 31 martie 2022 un proiect de reconstrucție ecologică pe râul Gilort.
Citeste mai mult...


Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a desfășurat timp de 2 ani (2014-2015) o campanie de informare/conștientizare a populației și autorităților publice din localitățile pe al căror teritoriu administrativ se află situl Natura 2000 Râul Gilort. Campania a fost finanțată prin intermediul proiectului cu titlul: “Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengești și Râul Gilort”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară IV – Protecția naturii.
Campania de conștientizare a fost desfășurată prin acțiuni specifice de diseminare și prin intermediul ei s-a dorit ca pupulația și autoritățile publice să cunoască şi să înţeleagă necesitatea protejării naturii și a aplicării anumitor măsuri de protecţie.
În cadrul acestei campanii au fost realizate și distribuite materiale cu rol de informare (pliante, postere, dar și tricouri, șepci și pixuri inscripționate și altele asemenea). Tot în cadrul acestei campanii au fost montate și 10 panouri informative.
Materialele informative au fost concepute în funcţie de grupul ţintă căruia i s-au adresat, au avut drept scop conștentizarea și în cele din urmă, schimbarea de atitudine în ceea ce privește problematica mediului.
Grupurile ţintă vizate au fost comunităţile locale, autorităţile publice, elevii, proprietarii de terenuri şi alţi factori interesaţi. Elevii din instituţiile de învăţământ din zonă au avut parte de o atenţie deosebită.


In data de 24.04.2014 la sala de sedinte a Primariei Bengesti-Ciocadia, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, a desfa?urat o actiune de constientizare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatea locala cu privire la siturile Natura 2000 Raul Gilort?i Prigoria-Bengesti.
Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatile locale cu privire la la siturile Natura 2000 Raul Gilort?i Prigoria-Bengesti, regimul de protectie al zonei, capitalul natural, speciile si habitatele protejate prezente in aceste arii naturale protejate.
La intalnire au participat 30 de persoane din care peste 50% proprietari de terenuri in cele doua situri Natura 2000.
La intalnire au fost prezentate siturile Natura 2000 amintite mai sus, speciile ?i habitatele protejate ce se afla aici, fost discutate aspecte legate regimului de protectie al zonei, conservarea capitalului natural, restrictiile, masurile de protectie si comportamentul ce trebuie adoptat de cei ce ajung in zonele respective


In data de 27.05. 2014 in sala de ?edin?e a gradini?ei din satul Carligei, comuna Bumbe?ti Pi?ic, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, a desfa?urat o alta actiune de constientizare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatea locala cu privire la siturile Natura 2000 Raul Gilort ?i Prigoria-Bengesti.
Scopul a fost acela?i cu ac?iunea desfa?urata in data de 24.04.2014 la sala de sedinte a Primariei Bengesti-Ciocadia, doar ca aici s-a pus mai mult accent pe protec?ia habitatelor forestiere ?i a speciilor ce depind de aceste habitate, in special nevertebrate.
La intalnire au participat 34 de persoane.


In data de 15.08.2014 cu ocazia cramului comunei Albeni, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, a desfa?urat o actiune de constientizare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatea locala cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti ?i Raul Gilort. Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatile locale cu privire la la siturile Natura 2000 Raul Gilort ?i Prigoria-Bengesti, regimul de protectie al zonei, capitalul natural, speciile si habitatele protejate prezente in aceste arii naturale protejate. La intalnire au participat 101 de persoane din care peste 50% proprietari de terenuri in cele doua situri Natura 2000. Membrii comunitatii locale au aratat un interes deosebit pentru siturile Natura 2000 Prigoria –Bengesti si Raul Gilort, deoarece, multi dintre cei prezenti au spus ca au vazut in teren panourile informative cu cele doua arii naturale protejate si au citi informatiile de pe acestea, iar acum doreau sa afle mai multe detalii pe diverse subiecte.


In data de 29.10.2014 in sala de ?edin?e a Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Gorj, s-a desfa?urat actiune de informare a autorita?ilor publice locale ?i jude?ene cu privire la regimul juridic al siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengest ?i Raul Gilort ?i la legisla?ia de mediu privitoare la speciile ?i habitatele protejate din cele doua situri Natura 2000.
La intalnire au participat 20 de reprezentan?i din partea autorita?ilor locale ?i jude?ene.


In perioada 29-30 Octombrie 2014 a avut loc consultarea publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management pentru situl Natura 2000 Raul Gilort.
consultarea publicului sa facut la sediile primariilor din localitatile :
- Bengesti-Ciocadia - 29 Octombrie 2014 Ora 10.00
- Bumbesti Pitic - 29 Octombrie 2014 Ora 13.00
- Targu Carbunesti - 29 Octombrie 2014 Ora 15.00
- Novaci - 30 Octombrie 2014 Ora 10.00
- Albeni - 30 Octombrie 2014 Ora 13.00


In data de 26.11.2014, in sala de ?edin?e a Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Gorj, s-a desfa?urat actiunea de informare a asocia?iilor ?i ONG-urilor  cu privire la regimul juridic al siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort ?i la legisla?ia de mediu privitoare la speciile ?i habitatele protejate.
La intalnire au participat 20 de persoane din ONG-uri ?i asocia?ii de vanatoare. In cadrul intalnirii ace?tia au cerut sa le fie prezentat modul in care vor fi administrate cele doua situri Natura 2000 ?i cum se va realiza corelarea planurilor de management ale siturilor cu planurile de magement cinegetic.


In data de 28.01.2015 la ?cola Generala Albeni a avut loc actiunea de con?tientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort.
In cadrul acestei actiuni s-au impartit pliante cu informatii referitoare la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort, a fost facuta o prezentare cele doua situri Natura 2000, ?i au avut loc concursuri pe diverse teme privind protectia naturii, echipajele ca?tigatoare fiind premiate.
Spre bucuria nostra, numarul de elevi participan?i la intalnire a fost mult mai mare fa?a de cel estimat. Acestora li s-au prezentat principalele specii si habitate protejate din cele doua situri Natura 2000 ?i au fost initiati in practici simple de conservare si de comportament in natura.


In data de 25.02.2015 la Scola Generala Balcesti din comuna Bengesti-Ciocadia a avut loc ac?iunea de con?tientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort.
In cadrul acestei actiuni, elevilor le-au fost prezentate cele doua situri Natura 2000, speciile si habitatele protejate ce pot fi intalnite in acestea, li s-a explicat rolul lor in natura ?i au fost initiati in practici simple de conservare si de comportament.
Dupa prezentare a fost organizat un scurt concurs pentru a vedea modul in care copii au in?eles scopul pentru care exista aceste arii naturale protejate ?i de ce trebuie ocrotite.
La finalul concursului au fost premiate echipajele participante ?i s-au impartit pliante, tricouri ?i ?epci inscrip?ionate.
Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru siturile Natura 2000. Sloganul ca?tigator:
“Lasa?i natura sa va calauzeasca vie?ile.”


În data de 31.03.2015 a avut loc la Şcoala Gimnazială din comuna Bumbești-Pițic acţiunea de conștientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort.
În cadrul acțiunii elevilor li s-au prezentat speciile și habitatele protejate din cele două situri Natura 2000 şi au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură. În cadrul acestei  acţiuni s-au împărţit  pliante cu informaţii referitoare la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort și a fost organizat un concurs pe diverse teme privind protecţia naturii. Echipajele câștigătoare au fost premiate cu diplome și li s-au oferit, șepci şi tricouri inscripționate. La acţiune au participat un număr de 25 de elevi. Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru cele două arii naturale protejate.
Sloganul câștigător: “Natura, oglinda sufletului nostru!”


În data de 17.05.2015 cu ocazia  sărbătorii tradiţionale ”Urcatul oilor la munte” din localitatea Novaci, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, a desfășurat o acţiune de conştientizare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunitatea locală cu privire la situl Natura 2000 Râul Gilort.
Scopul a fost  informarea  proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunităţile locale cu privire la situl Natura 2000 Râul Gilort, regimul de protecţie al zonei, capitalul natural, speciile şi habitatele protejate prezente în acest sit.
A fost organizat un stand de prezentare în cadrul căruia au fost oferite informații celor interesați. De asemenea au fost prezentate imagini din sit și distribuite numeroase materiale de diseminare (pliante, tricouri și șecpi inscripționate, etc...). Membrii comunităţii locale au arătat un interes deosebit pentru situl Natura 2000 Râul Gilort, la standul de prezentare fiind solicitate informații din partea a peste 100 de persoane din care aproximativ 20% erau proprietari de terenuri în situl Natura 2000 Râul Gilort.


În data de 28.05.2015 la Școala Gimnazială Novaci, din localitatea Novaci s-a desfășurat  acţiunea de  conștientizare a elevilor cu privire la situl Natura 2000 Râul Gilort.
În cadrul acestei acţiuni s-au împărţit pliante cu informaţii referitoare la situl Natura 2000 Râul Gilort, a fost prezentat situl Natura 2000, au avut loc concursuri pe diverse teme privind protecţia naturii, iar echipajele câștigătoare au fost premiate cu diplome, sepci şi tricouri inscriptionate.
La acţiune au participat un număr de 30 de elevi.   
Elevilor li s-au prezentat  principalele specii protejate din situl Natura 2000 Râul Gilort şi au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură. Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru situl Natura 2000 Râul Gilort.
Sloganul câștigător:
“Natura - prietenul care îţi răsplăteşte fidelitatea!”


Materiale Informative

Panou Informativ

Pliante

Postere