Sigla

Situl Natura 2000 Râul Gilort

Informare

Întâlnire cu factorii de decizie din arealul proiectului

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu partenerii proiectului – Invisible Nature și Universitatea din București (CCMESI) – a organizat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2018 o primă întâlnire cu factorii de decizie din arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort.

Citeste mai mult...

Concluziile focus grupurilor

Colaborarea cu comunitatea locală este un aspect esențial în reușita oricărui proiect de conservare a biodiversității. De aceea, strategia de comunicare a proiectului Fish for Life a pornit de la o cercetare sociologică a colegilor de la Invisible Nature, bazată pe două metode: focus grupuri și analiza PEST.

Citeste mai mult...

Schimb de experiență cu LIFE Apron

În perioada 16-20 august 2018, o echipă a Universității din București a efectuat un schimb de experiență cu Conservatoire d’espaces naturels (divizia Rhone-Alpes), organism responsabil cu conservarea și protecția spațiilor naturale și seminaturale din Franța.

Citeste mai mult...

Campanie de măsurători morfometrice

Echipa de implementare a proiectului Fish For Life a efectuat în luna august o primă campanie de teren pentru stabilirea caracteristicilor morfologice ale râului Gilort, dar și pentru determinarea stării actuale a acestuia în arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort.

Citeste mai mult...

Campanie de pescuit științific

Echipa de implementare a proiectului Fish For Life, coordonată de ihtiologul Istvan Falka, a efectuat în perioada 20-22 iulie o campanie de pescuit științific pe râul Gilort și principalii săi afluenți (Galbenul, Ciocadia).

Citeste mai mult...

Întâlniri cu comunitățile locale din zona proiectului Fish for Life

Echipa de implementare a proiectului a efectuat în perioada 12-13 martie 2018 o serie de întâlniri cu reprezentanți ai comunităților locale din arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort.

Citeste mai mult...

Lansarea proiectului Fish for Life

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în parteneriat cu Universitatea din București și Invisible Nature, implementează în perioada 1 septembrie 2017 – 31 martie 2022 un proiect de reconstrucție ecologică pe râul Gilort.

Citeste mai mult...


Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a desfășurat timp de 2 ani (2014-2015) o campanie de informare/conștientizare a populației și autorităților publice din localitățile pe al căror teritoriu administrativ se află situl Natura 2000 Râul Gilort. Campania a fost finanțată prin intermediul proiectului cu titlul: “Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengești și Râul Gilort”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară IV – Protecția naturii.
Campania de conștientizare a fost desfășurată prin acțiuni specifice de diseminare și prin intermediul ei s-a dorit ca pupulația și autoritățile publice să cunoască şi să înţeleagă necesitatea protejării naturii și a aplicării anumitor măsuri de protecţie.
În cadrul acestei campanii au fost realizate și distribuite materiale cu rol de informare (pliante, postere, dar și tricouri, șepci și pixuri inscripționate și altele asemenea). Tot în cadrul acestei campanii au fost montate și 10 panouri informative.
Materialele informative au fost concepute în funcţie de grupul ţintă căruia i s-au adresat, au avut drept scop conștentizarea și în cele din urmă, schimbarea de atitudine în ceea ce privește problematica mediului.
Grupurile ţintă vizate au fost comunităţile locale, autorităţile publice, elevii, proprietarii de terenuri şi alţi factori interesaţi. Elevii din instituţiile de învăţământ din zonă au avut parte de o atenţie deosebită.


In data de 24.04.2014 la sala de sedinte a Primariei Bengesti-Ciocadia, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, a desfa?urat o actiune de constientizare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatea locala cu privire la siturile Natura 2000 Raul Gilort?i Prigoria-Bengesti.
Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatile locale cu privire la la siturile Natura 2000 Raul Gilort?i Prigoria-Bengesti, regimul de protectie al zonei, capitalul natural, speciile si habitatele protejate prezente in aceste arii naturale protejate.
La intalnire au participat 30 de persoane din care peste 50% proprietari de terenuri in cele doua situri Natura 2000.
La intalnire au fost prezentate siturile Natura 2000 amintite mai sus, speciile ?i habitatele protejate ce se afla aici, fost discutate aspecte legate regimului de protectie al zonei, conservarea capitalului natural, restrictiile, masurile de protectie si comportamentul ce trebuie adoptat de cei ce ajung in zonele respective


In data de 27.05. 2014 in sala de ?edin?e a gradini?ei din satul Carligei, comuna Bumbe?ti Pi?ic, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, a desfa?urat o alta actiune de constientizare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatea locala cu privire la siturile Natura 2000 Raul Gilort ?i Prigoria-Bengesti.
Scopul a fost acela?i cu ac?iunea desfa?urata in data de 24.04.2014 la sala de sedinte a Primariei Bengesti-Ciocadia, doar ca aici s-a pus mai mult accent pe protec?ia habitatelor forestiere ?i a speciilor ce depind de aceste habitate, in special nevertebrate.
La intalnire au participat 34 de persoane.


In data de 15.08.2014 cu ocazia cramului comunei Albeni, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, a desfa?urat o actiune de constientizare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatea locala cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti ?i Raul Gilort. Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri si a persoanelor din comunitatile locale cu privire la la siturile Natura 2000 Raul Gilort ?i Prigoria-Bengesti, regimul de protectie al zonei, capitalul natural, speciile si habitatele protejate prezente in aceste arii naturale protejate. La intalnire au participat 101 de persoane din care peste 50% proprietari de terenuri in cele doua situri Natura 2000. Membrii comunitatii locale au aratat un interes deosebit pentru siturile Natura 2000 Prigoria –Bengesti si Raul Gilort, deoarece, multi dintre cei prezenti au spus ca au vazut in teren panourile informative cu cele doua arii naturale protejate si au citi informatiile de pe acestea, iar acum doreau sa afle mai multe detalii pe diverse subiecte.


In data de 29.10.2014 in sala de ?edin?e a Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Gorj, s-a desfa?urat actiune de informare a autorita?ilor publice locale ?i jude?ene cu privire la regimul juridic al siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengest ?i Raul Gilort ?i la legisla?ia de mediu privitoare la speciile ?i habitatele protejate din cele doua situri Natura 2000.
La intalnire au participat 20 de reprezentan?i din partea autorita?ilor locale ?i jude?ene.


In perioada 29-30 Octombrie 2014 a avut loc consultarea publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management pentru situl Natura 2000 Raul Gilort.
consultarea publicului sa facut la sediile primariilor din localitatile :
- Bengesti-Ciocadia - 29 Octombrie 2014 Ora 10.00
- Bumbesti Pitic - 29 Octombrie 2014 Ora 13.00
- Targu Carbunesti - 29 Octombrie 2014 Ora 15.00
- Novaci - 30 Octombrie 2014 Ora 10.00
- Albeni - 30 Octombrie 2014 Ora 13.00


In data de 26.11.2014, in sala de ?edin?e a Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Gorj, s-a desfa?urat actiunea de informare a asocia?iilor ?i ONG-urilor  cu privire la regimul juridic al siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort ?i la legisla?ia de mediu privitoare la speciile ?i habitatele protejate.
La intalnire au participat 20 de persoane din ONG-uri ?i asocia?ii de vanatoare. In cadrul intalnirii ace?tia au cerut sa le fie prezentat modul in care vor fi administrate cele doua situri Natura 2000 ?i cum se va realiza corelarea planurilor de management ale siturilor cu planurile de magement cinegetic.


In data de 28.01.2015 la ?cola Generala Albeni a avut loc actiunea de con?tientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort.
In cadrul acestei actiuni s-au impartit pliante cu informatii referitoare la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort, a fost facuta o prezentare cele doua situri Natura 2000, ?i au avut loc concursuri pe diverse teme privind protectia naturii, echipajele ca?tigatoare fiind premiate.
Spre bucuria nostra, numarul de elevi participan?i la intalnire a fost mult mai mare fa?a de cel estimat. Acestora li s-au prezentat principalele specii si habitate protejate din cele doua situri Natura 2000 ?i au fost initiati in practici simple de conservare si de comportament in natura.


In data de 25.02.2015 la Scola Generala Balcesti din comuna Bengesti-Ciocadia a avut loc ac?iunea de con?tientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort.
In cadrul acestei actiuni, elevilor le-au fost prezentate cele doua situri Natura 2000, speciile si habitatele protejate ce pot fi intalnite in acestea, li s-a explicat rolul lor in natura ?i au fost initiati in practici simple de conservare si de comportament.
Dupa prezentare a fost organizat un scurt concurs pentru a vedea modul in care copii au in?eles scopul pentru care exista aceste arii naturale protejate ?i de ce trebuie ocrotite.
La finalul concursului au fost premiate echipajele participante ?i s-au impartit pliante, tricouri ?i ?epci inscrip?ionate.
Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru siturile Natura 2000. Sloganul ca?tigator:
“Lasa?i natura sa va calauzeasca vie?ile.”


În data de 31.03.2015 a avut loc la Şcoala Gimnazială din comuna Bumbești-Pițic acţiunea de conștientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort.
În cadrul acțiunii elevilor li s-au prezentat speciile și habitatele protejate din cele două situri Natura 2000 şi au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură. În cadrul acestei  acţiuni s-au împărţit  pliante cu informaţii referitoare la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort și a fost organizat un concurs pe diverse teme privind protecţia naturii. Echipajele câștigătoare au fost premiate cu diplome și li s-au oferit, șepci şi tricouri inscripționate. La acţiune au participat un număr de 25 de elevi. Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru cele două arii naturale protejate.
Sloganul câștigător: “Natura, oglinda sufletului nostru!”


În data de 17.05.2015 cu ocazia  sărbătorii tradiţionale ”Urcatul oilor la munte” din localitatea Novaci, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, a desfășurat o acţiune de conştientizare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunitatea locală cu privire la situl Natura 2000 Râul Gilort.
Scopul a fost  informarea  proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunităţile locale cu privire la situl Natura 2000 Râul Gilort, regimul de protecţie al zonei, capitalul natural, speciile şi habitatele protejate prezente în acest sit.
A fost organizat un stand de prezentare în cadrul căruia au fost oferite informații celor interesați. De asemenea au fost prezentate imagini din sit și distribuite numeroase materiale de diseminare (pliante, tricouri și șecpi inscripționate, etc...). Membrii comunităţii locale au arătat un interes deosebit pentru situl Natura 2000 Râul Gilort, la standul de prezentare fiind solicitate informații din partea a peste 100 de persoane din care aproximativ 20% erau proprietari de terenuri în situl Natura 2000 Râul Gilort.


În data de 28.05.2015 la Școala Gimnazială Novaci, din localitatea Novaci s-a desfășurat  acţiunea de  conștientizare a elevilor cu privire la situl Natura 2000 Râul Gilort.
În cadrul acestei acţiuni s-au împărţit pliante cu informaţii referitoare la situl Natura 2000 Râul Gilort, a fost prezentat situl Natura 2000, au avut loc concursuri pe diverse teme privind protecţia naturii, iar echipajele câștigătoare au fost premiate cu diplome, sepci şi tricouri inscriptionate.
La acţiune au participat un număr de 30 de elevi.   
Elevilor li s-au prezentat  principalele specii protejate din situl Natura 2000 Râul Gilort şi au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură. Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru situl Natura 2000 Râul Gilort.
Sloganul câștigător:
“Natura - prietenul care îţi răsplăteşte fidelitatea!”


Materiale Informative

Panou Informativ

Pliante

Postere